ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ… ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ

Ο ελληνικός λαός καλείται να αποζημιώσει μία ακόμη μεγάλη εταιρία για τις «ζημιές» που υπέστη την περίοδο της πανδημίας, την ώρα που η συγκεκριμένη εταιρία εμφάνισε κέρδη το 2022 και το 2023 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ φέτος προχωρά σε επενδύσεις αγοράζοντας νέα αεροσκάφη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, δυνάμει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα μέτρο ελληνικής ενίσχυσης ύψους 8,48 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση της αεροπορικής εταιρείας Sky express στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η ενίσχυση στο πλαίσιο του μέτρου θα λάβει μορφή άμεσης επιχορήγησης για την αποζημίωση της αεροπορικής εταιρίας για ζημίες που υπέστη κατά την πανδημία του κορονοϊού, και συγκεκριμένα στο διάστημα από τις 23 Μαρτίου ως τις 31 Οκτωβρίου 2020, όταν επιβλήθηκαν ταξιδιωτικοί περιορισμοί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες για την ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού.

Μάλιστα, σύμφωνα με το σκεπτικό της ενίσχυσης, εξαιτίας των εν λόγω περιορισμών, η Sky express υπέστη δραστική μείωση της επιβατικής κίνησης και της κερδοφορίας της κατά το ανωτέρω διάστημα.

Αυτού του είδους οι ενισχύσεις προβλέπονται από την Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή κλάδους για την επανόρθωση ζημιών που αποτελούν άμεση συνέπεια έκτακτων γεγονότων, όπως η πανδημία του κορονοϊού. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι το ελληνικό μέτρο παρέχει αποζημίωση για ζημίες που συνδέονται άμεσα με την πανδημία του κορονοϊού. Έκρινε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό, δεδομένου ότι η αποζημίωση δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο για την επανόρθωση της ζημίας.

Ωστόσο απ’ ότι φαίνεται, η συγκεκριμένη εταιρία θα λάβει αυτό το ποσό, την ώρα που το 2023 έκλεισε με κέρδη που φτάνουν τα 250 εκ. ευρώ, ενώ το 2022 εμφάνισε κέρδη 272 εκ. ευρώ. Επίσης το 2021, που ήταν ακόμα στα πάνω της η πανδημία, η εταιρία εμφάνισε ζημιές μόλις 180 χιλιάδων ευρώ.

Μάλιστα η εταιρία έχει προχωρήσει ήδη μέσα στο 2024 στην προμήθεια ενός αεροσκάφους, ενώ μέχρι το καλοκαιρί, θα έχει προμηθευτεί ακόμα τρία αεροσκάφη.