ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ