ΣΑΡΩΤΙΚΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΟΙ ΝΕΟΙ

«Ναι» στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών λέει η συντριπτική πλειονότητα των νέων που συμμετείχαν σε νέα έρευνα για το σχετικό νομοσχέδιο. Στην έρευνα που διενήργησε η «Παρέμβαση Νέων» με τη συμμετοχή ατόμων 17-24 ετών, το 79,1% δηλώνουν ότι συμφωνούν με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Το 4,3% απαντά ότι μάλλον συμφωνεί, το 11,8% διαφωνεί και το 2,8% δηλώνει ότι μάλλον διαφωνεί. 

Οι επτά στους δέκα νέους που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι έπρεπε να γίνουν αλλαγές στον νόμο για ζητήματα που αφορούν στα ομόφυλα ζευγάρια. 

Αναφορικά με την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, το 41,7% δηλώνει ότι μάλλον συμφωνεί και το 6,2% συμφωνεί. Συνολικά το 13,8% των ερωτηθέντων διαφωνούν ή μάλλον διαφωνούν, ενώ ποσοστό 26,3% συγκεντρώνει το «δεν ξέρω/ δεν απαντώ» σε αυτό το ερώτημα. 

Στο ερώτημα για την τεκνοθεσία μέσω παρένθετης μητρότητας, το 32,4% μάλλον συμφωνούν και το 5,6% συμφωνούν. Στον αντίποδα, το 20,9% μάλλον διαφωνούν και το 11,2% διαφωνούν, ενώ το 29,9% δηλώνουν «δεν ξέρω/ δεν απαντώ». 

Στην ίδια έρευνα τέθηκε το ερώτημα «θεωρείτε ότι η κοινωνία μας είναι έτοιμη για μια τέτοια αλλαγή;». Το 29,4% απαντούν ότι η κοινωνία είναι έτοιμη και το 16,1% ότι μάλλον είναι. Το 37,6% εκτιμούν ότι η κοινωνία δεν είναι έτοιμη και το 11,8% πως μάλλον δεν είναι. 

Η έρευνα της «Παρέμβασης Νέων» για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 7-9 Φεβρουαρίου και σε αυτή συμμετείχαν 341 άτομα 17-24 ετών.

(Πηγή: LIFO)