«ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ» ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 

Στην κατάργηση τριών εφάπαξ επιδομάτων που παρέχει η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) προχώρησε η κυβέρνηση λίγες ημέρες πριν την Πρωτοχρονιά. Πρόκειται για παροχές που λάμβαναν ειδικές κατηγορίες ανέργων και ορισμένα από αυτά καταβάλλονται μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Αρχικά καταργήθηκε το ειδικό επίδομα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας, το οποίο δικαιούνταν οι ασφαλισμένοι πολίτες που διατηρούσαν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμεναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Το ύψος του βοηθήματος ήταν ίσο προς δεκατρία (13) ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Δεύτερο επίδομα που καταργήθηκε είναι το ειδικό βοήθημα μετά την τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων. Το συγκεκριμένο επίδομα μπορούσαν να το λάβουν μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος κατηγορίες ανέργων. Το ποσό του βοηθήματος ισούνταν με 15 ημερήσια επιδόματα και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Τέλος, καταργήθηκε το ειδικό βοήθημα επίσχεσης ή διακοπής εργασιών της επιχείρησης/εκμετάλλευσης. Δικαιούχοι ήταν οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης –εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 Α.Κ.). Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την χορήγησης του βοηθήματος, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Αμέσως μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ, με εσωτερικό έγγραφο που διανεμήθηκε στις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ από τη διοίκηση του Οργανισμού σημειώνεται ότι «στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω που είναι σε ισχύ από 29.12.2023: οι αιτήσεις των καταργηθέντων επιδομάτων δεν είναι πλέον διαθέσιμες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τυχόν δε αιτήσεις που υπεβλήθησαν από την 29.12.2023 και εξής είναι απορριπτέες».