ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Στο νέο Focus Report του Παρατηρητηρίου του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και ΕΣΠΑ 2014-2020 / 2021-2027 (από το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ), καταρρίπτεται το κυβερνητικό αφήγημα περί υψηλής απορροφητικότητας και αξιοποίησης στο μέγιστο βαθμό, των πόρων του Ταμείου. 

Μετά και την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικοί πόροι ανέρχονται σε 36 δισ. €, καταγράφεται ότι το ύψος των πόρων που λιμνάζουν, δηλαδή το ύψος των πόρων που έχει στη διάθεσή της η χώρα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέσω δράσεων και προγραμμάτων, παραμένει ιδιαίτερα υψηλό στα 5,2 δισ. €.

Το πρόβλημα της απορρόφησης είναι πιο οξύ στο σκέλος των δανείων, σε σχέση με το σκέλος των επιδοτήσεων. Την ίδια στιγμή, πόροι εκταμιεύονται, αλλά «λιμνάζουν» και δεν φτάνουν στις επιχειρήσεις για να γίνουν επενδυτική δαπάνη. 

Επιπλέον, το σύνολο των πληρωμών (δαπανών) ανέρχεται σε 9,5 δισ. € και περιλαμβάνει λογιστικές και πραγματικές δαπάνες. Ως λογιστικές δαπάνες λογίζονται α) ενδιάμεσες μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδας, για το σκέλος των επιχορηγήσεων, και β) πιστώσεις στα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα, για το σκέλος των δανείων.

Οι λογιστικές δαπάνες ανέρχονται σε 5 δισ. € και αντιστοιχούν σε (λογιστική) απορρόφηση 26%, ενώ οι πραγματικές δαπάνες ανέρχονται σε 4,5 δισ. € και αντιστοιχούν σε πραγματική απορρόφηση 12%.