Το λιμάννι του Ηρακλείου στην Κρήτη.

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Υπεγράφη η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών για την απόκτηση ποσοστού 67% στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ Α.Ε.), μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της κοινοπραξίας που αποτελείται από τις εταιρείες «Grimaldi Euromed S.p.A.» και «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 80 εκατ. ευρώ.

Η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπογράφεται μετά την έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ στο άμεσο μέλλον αναμένεται και η υπογραφή της αναθεωρημένης σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της ΟΛΗ Α.Ε. και η κύρωσή της από τη Βουλή.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την εκκίνηση για τη μετάβαση του λιμένα Ηρακλείου σε μια νέα πορεία ανάπτυξης. Ο ΟΛΗ Α.Ε. αποκτά έναν ισχυρό μέτοχο και το Ταμείο, που διατηρεί το 33% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού, έναν στρατηγικό εταίρο. Με τη συμφωνία μετόχων που θα υπογραφεί μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του επενδυτή, θα διασφαλιστεί η θέση του Ταμείου ως μετόχου μειοψηφίας και ως φορέα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

Το ΤΑΙΠΕΔ, υπό την ιδιότητα της Αρχής Σχεδιασμού Λιμένων, θα εξακολουθήσει άλλωστε να συνδράμει τον επενδυτή και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έγκρισης του αναπτυξιακού προγράμματός του (masterplan). Η αξιοποίησή του λιμένα Ηρακλείου από το Ταμείο εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για την αναβάθμιση των υποδομών της Κρήτης, μαζί με την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) αλλά και του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης.

Με βάση τη σύμβαση, στον όμιλο Grimaldi παραχωρούνται και οι λιμενικές εγκαταστάσεις των Λινοπεραμάτων, στα δυτικά της πόλης, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, το εργοστάσιο της ΔΕΗ κτλ, καθώς και τα τρία αλιευτικά καταφύγια στα νότια του νομού Ηρακλείου (Λούτρα, Αρβη και Κερατόκαμπος).