ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ (ΚΑΙ) ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟY – ΟΚΤΩ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Σε 8 ανήλθαν τα επενδυτικά σχήματα που υπέβαλαν φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε., μέσω πώλησης πλειοψηφικού ποσοστού (τουλάχιστον 50% συν μία μετοχή) στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Συγκεκριμένα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
  • ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.
  • Κοινοπραξία ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ JET PLAN SHIPPING Co LTD- ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
  • Κοινοπραξία GPH CRUISE PORT FINANCE LTD- PROMARINE S.A.
  • Κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A.- MSC CRUISES S.A.
  • GULFTAINER COMPANY LTD
  • IOTC INVESTMENTS S.C.S.
  • ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD.

Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα κληθούν να συμμετάσχουν στη β’ φάση του διαγωνισμού, η οποία αφορά στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Η εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου A.E.» (ΟΛΛ Α.Ε.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων του Λιμένα Λαυρίου, μέσω σύμβασης παραχώρησης που έχει συνάψει με το Δημόσιο με διάρκεια 60 ετών από την έναρξη ισχύος της (ισχύει έως το 2062).

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης ενδέχεται να παραταθεί και, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών από τους επενδυτές που θα προκριθούν στη β’ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο λιμένας του Λαυρίου αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι της Αττικής και, λόγω της εγγύτητάς του με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αλλά και τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, προσφέρεται ιδιαίτερα για τουριστική ανάπτυξη, με δραστηριότητες όπως η κρουαζιέρα και ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής.