ΜΕΝΔΩΝΗ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 εκδόθηκε η 327/2023 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία απέρριψε αμετάκλητα το αίτημα  του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων περί αναστολής εκτέλεσης της με αρ. 388268/11.8.2023 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού, που ανακάλεσε την παραχώρηση προς τον ΣΕΑ, του ακινήτου της οδού Ερμού 134-136. 

Το υπουργείο Πολιτισμού ζητά από τον ΣΕΑ να συμμορφωθεί και να γίνει άμεσα εκτελεστή η δικαστική κρίση, στην οποία ο ίδιος προσέφυγε, καθώς συνιστά ενέργεια υποχρεωτική εκ του Συντάγματος.