ΙΟΒΕ: ΦΤΩΧΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ, ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΟΙ ΛΙΓΟΙ

Η τελευταία έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την ελληνική οικονομία δείχνει πως σχεδόν 4 στους 10 Έλληνες βρίσκονται αντιμέτωποι με την φτώχεια, καθώς δηλώνουν εισοδήματα έως 6.098 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 20% στο κατώτατο εισοδηματικό πεμπτημόριο έχει εισοδήματα έως 1.016 ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι πλουσιότεροι του πληθυσμού αύξησαν τα εισοδήματά τους. Συγκεκριμένα, το ανώτατο 20% έβγαλε το 58,7% του συνολικού εισοδήματος (έναντι του 52,6% το 2012) της Ελλάδας. Ως εκ τούτου διαπιστώνονται αυξημένα επίπεδα ανισότητας σε σχέση με το 2012, αφού το κατώτατο 20% έβγαλε μόλις το 0,2% του συνολικού εισοδήματος -σε αντίθεση με το 1,4% πριν δώδεκα χρόνια-.

Αντίστοιχη αύξηση παρατηρήθηκε στους πληρωτέους φόρους, αφού το 60% του πληθυσμού πλήρωσε μόλις το 4,3% των συνολικών φόρων εισοδήματος, ενώ το 20% το 81%.

Η έκθεση επιβεβαιώνει την καθημερινή εμπειρία των νοικοκυριών συμπεραίνοντας ότι η επίδραση της οικονομικής κρίσης δεν έχει ακόμα ξεπεραστεί ακόμα, γιατί συνεχίζει να προκαλεί αρνητικές συνέπειες για τα εισοδήματα.