ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΕΠΟΧΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Έλεγχο από ορκωτούς λογιστές και νομικούς για την προηγούμενη περίοδο θα ξεκινήσει η νέα διοίκηση της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ), με εντολή του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή, θα ακολουθήσει εκτεταμένος διαχειριστικός έλεγχος σε βάθος χρόνου, ώστε να αναδειχθούν οι όποιες αιτίες μεγάλων ζημιών και να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων: «Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής, ο αναπτυξιακός φορέας του Δήμου Αθηναίων, εμφάνισε σημαντικές ζημιές στην προηγούμενη χρήση του 2023, οι οποίες ανέρχονται στα 3.650.000 ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 2.000.000 ευρώ αποτελούν σωρευμένες ζημιές του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ, μέσω του οποίου μισθώνονταν σπίτια σε πρόσφυγες. Το υπόλοιπο ποσό αφορά έξοδα χρήσης και σωρευμένες ζημιές από λανθασμένο τρόπο λογιστικής διαχείρισης, της προηγούμενης διοίκησης».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως «το Δημοτικό Συμβούλιο με πρόσφατη απόφασή του, ενέκρινε την αναγκαία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω των ζημιών» και καταλήγει:

«Ήδη μετά την ανάληψη καθηκόντων της νέας Διοίκησης, ο φορέας εξυγιαίνεται και εκσυγχρονίζεται, καθώς αλλάζει ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης, ενώ αποκτά και τεχνική υπηρεσία για πιο αποτελεσματική λειτουργία».