ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: BONUS ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μπόνους στα μεγαλο-στελέχη αλλά και “εθελούσιες εξόδους” υπαλλήλων, καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς. Η τράπεζα δίνει προκλητικό μπόνους συνολικού ύψους 4,26 εκ. ευρώ σε 137 μεγαλο-στελέχη της, ενώ κλείνει καταστήματα, ετοιμάζεται να απολύσεις εργαζομένους μέσω «εθελούσιας εξόδους» και προχωρά σε εκβιαστικές μετακινήσεις εργαζομένων.

Η διοίκηση της Τράπεζας ανέφερε ότι «σε εφαρμογή της από 27.06.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτής από 16.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των όρων του Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών της Εταιρείας σε στελέχη και υπαλλήλους αυτής και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, διατέθηκαν δωρεάν από την εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς 137 Δικαιούχους, βάσει των εφαρμοζόμενων σχημάτων μεταβλητών αποδοχών (Πρόγραμμα Διακράτησης Ανώτατων Στελεχών και Σχήμα Απόδοσης για το 2022), συνολικά 1.307.585 ίδιες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας.Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε € 4.262.727,1, βάσει της τιμής κλεισίματος €3,260 της μετοχής της Εταιρείας στις 30.11.2023. Οι ως άνω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας»

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

«Η χορήγηση bonus 4,26 εκ. €, με τη μορφή διάθεσης μετοχών σε 137 στελέχη της Διοίκησης, σε σύνολο 7.000 εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς, το λιγότερο ως πρόκληση μπορεί να χαρακτηριστεί. Πόσο μάλλον όταν την ίδια στιγμή σε 53 εργαζόμενους και κατ’ επέκταση στις οικογένειές τους κοινοποιείται με μορφή τελεσιγράφου, παραμονή Χριστουγέννων, η άμεση μετακίνησή τους από την Περιφέρεια σε θέσεις εργασίας στην Αθήνα, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, μόνο και μόνο για να οδηγηθούν εκβιαστικά εκτός Τράπεζας.

Από αυτήν την ανάλγητη πρακτική δεν εξαιρούνται πολύτεκνοι εργαζόμενοι, μονογονεϊκές οικογένειες, συνάδελφοι με προβλήματα υγείας. Η εργοδοτική αυθαιρεσία ζει και βασιλεύει, τη στιγμή που η Διοίκηση επαίρεται προς τα έξω για το οικονομικό success story, χωρίς καμία ουσιαστική μέριμνα για το πολυτιμότερο κεφάλαιο αυτού του Οργανισμού, τους εργαζόμενους, που έβαλαν πλάτη καθόλη τη διάρκεια της κρίσης και της πανδημίας για την επιστροφή στην κερδοφορία αυτής της Τράπεζας.

Ταυτόχρονα, και ενώ θα περίμενε κανείς, με δεδομένο ότι η κερδοφορία για τα έτη 2022-23 ξεπερνά το 1 δις €, ότι η Διοίκηση θα προκρίνει μια αναπτυξιακή στρατηγική στήριξης των τοπικών κοινωνικών, προχωρά δυστυχώς με τρόπο εμμονικό σε νέα αποψίλωση του δικτύου κυρίως στην Περιφέρεια, στερώντας από το πελατειακό κοινό την αναγκαία πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα. Επιπλέον, η εμφανής πια υποστελέχωση των καταστημάτων, με το πρόσχημα της ψηφιοποίησης των τραπεζικών εργασιών, καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την εξυπηρέτηση των πελατών και κυρίως εκείνων που στερούνται ψηφιακών δεξιοτήτων.

Προφανώς, για τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς έννοιες όπως εταιρική υπευθυνότητα και εργασιακή ηθική αποτελούν ψιλά γράμματα».