ΤΟ ΣΤΕ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ FLY OVER – ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΕΡΓΑ

Ξεκινούν και πάλι οι εργασίες για την κατασκευή του Flyover περιφερειακού δρόμου στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση αναστολής των εργασιών που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Κατοίκων Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών και άλλοι φορείς.

Υπενθυμίζεται πως στις 9 Απριλίου το ΣτΕ είχε εκδώσει προσωρινή διαταγή, με την οποία ανεστάλησαν προσωρινά οι εργασίες για την κατασκευή της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο στην όλη διαδικασία, δεν είχε καταθέσει πλήρη φάκελο στο ΣτΕ με όλα τα έγγραφα.

Η προσωρινή διαταγή ίσχυε μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής που είχαν καταθέσει οι Σύλλογοι. Μετά και τη σημερινή εξέλιξη και την απόρριψη της αίτησης αναστολής από κατοίκους και φορείς οι εργασίες για την κατασκευή του Flyover μπορούν να συνεχιστούν.

Πλέον οι φορείς και οι οργανώσεις αναμένουν την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της κυρίας προσφυγής τους κατά του έργου, συζήτηση η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 22 Μαΐου.

Τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί συνέλευση των κατοίκων για να εξεταστούν τα επόμενα βήματά τους.