ΘΕΛΟΥΝ ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ

Την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ από κάθε αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις ως προς τις συναλλαγές του Ταμείου, προτείνει κυβερνητική τροπολογία που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο για τα «κόκκινα δάνεια».

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ δεν έχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις ως προς τις συναλλαγές του Ταμείου, παρά μόνο για βαρεία αμέλεια και δόλο.

Ωστόσο, δεν απαλλάσσονται από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ταμείου. Και φυσικά, για να ισχύσει η απαλλαγή από την αστική ευθύνη, πρέπει οι πράξεις τους να λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και να θεωρούνται σύμφωνες με τους σκοπούς του Ταμείου.

Παράλληλα, με την τροπολογία προβλέπεται ότι λαμβάνεται υποχρεωτικά γνωμοδότηση πιστωτικού ιδρύματος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και για τις αναφερόμενες συναλλαγές του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με το δίκαιο και εύλογο αυτών.