ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΑ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Τις αυξομειώσεις των τιμών των «χρωματιστών» τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος από όλους τους παρόχους, μπορούν να παρακολουθούν στο εξής, οι καταναλωτές, μέσα απ’ τη σχετική πλατφόρμα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Πιο συγκεκριμένα, στην σελίδα https://invoices.rae.gr/oikiako/ οι πολίτες μπορούν να επιλέγουν το είδος τιμολογίου, για να ενημερώνονται για την τιμή της κιλοβατώρας.

Όπως επισημαίνει η Αρχή: Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών στη σύγκριση των τιμών των προϊόντων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η Αρχή θα διατηρεί στην ιστοσελίδα της δυναμικό «Πίνακα Δημοσίευσης των Τιμών Ρεύματος», ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τιμές των ειδικών (πράσινων) τιμολογίων, καθώς και τις τιμές των σταθερών «μπλε» τιμολογίων, δηλαδή των τιμολογίων που η τιμή τους παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χρονικής έκτασης τουλάχιστον ενός (1) έτους, και των κυμαινόμενων «κίτρινων» τιμολογίων.

Κατά τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να συγκρίνουν τις τιμές όλων των προϊόντων όλων των προμηθευτών. Ο καταναλωτής δύναται να επιλέξει κατηγορία τιμολογίου (οικιακό, επαγγελματικό), καθώς και τον μήνα κατανάλωσης. Ως προεπιλογή εμφανίζονται τα ειδικά τιμολόγια του τρέχοντος μήνα. Οι τιμές του εκάστοτε μήνα θα αναρτώνται στον πίνακα δημοσίευσης των τιμών ρεύματος ως εξής:

1) Οι τιμές των ειδικών «πράσινων» τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα έως την 5η ημέρα κάθε μήνα.

2) Οι τιμές των σταθερών «μπλε» τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα. Σε περίπτωση νέου προϊόντος, αυτό θα προστίθεται εντός δύο ημερών από την διάθεσή του από τον προμηθευτή.

3) Οι τιμές των κυμαινόμενων «κίτρινων» τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα εντός δύο ημερών από την ημέρα που οριστικοποιούνται. Αναλυτικότερα, οι τιμές των «κίτρινων ex-ante» τιμολογίων (αυτά, των οποίων όλοι οι όροι τιμολόγησης ανακοινώνονται πριν τον μήνα κατανάλωσης, ή το αργότερο την 1η μέρα του μήνα κατανάλωσης) θα αποτυπώνονται στον πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα, ενώ οι τιμές των «κίτρινων ex-post» τιμολογίων θα αναρτώνται στον πίνακα κατά μέγιστο δύο μήνες μετά τον μήνα εφαρμογής τους (για παράδειγμα, την 1η Μαρτίου 2024 θα συμπληρωθούν στον πίνακα που αφορά τον Ιανουάριο 2024 οι τιμές των ex-post κίτρινων τιμολογίων).

Σημειώνεται πως χθες, Πρωτοχρονιά, οι εταιρείες ανακοίνωσαν τις τιμές για τον Ιανουάριο και σε ό,τι αφορά το «πράσινο» τιμολόγιο αυτές κυμαίνονται από 13,6 σεντς έως 19,8 σεντς η κιλοβατώρα.

Ενδεικτικά οι τιμές είναι:

Protergia: 14,26 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Elpedison: 17,06 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Ήρων: 14,052 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: 14,265 σεντς ανά κιλοβατώρα.

NRG: 14,1 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Volterra: 14,3945 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Zenith: 16,947 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Η ΡΑΑΕΥ διευκρινίζει κάθε πότε θα πρέπει να αλλάζουν οι τιμές και οι άλλες παράμετροι του πράσινου ή ειδικού τιμολογίου ρεύματος. Το πάγιο μπορεί να αλλάζει κάθε μήνα και να ισχύει στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης μετά την τροποποίηση, θα πρέπει να ανακοινώνεται δε, την 1η του μήνα. Η βασική τιμή προμήθειας ρεύματος μπορεί να αλλάζει κάθε εξάμηνο αλλά να ανακοινώνεται δύο μήνες πριν από την τροποποίηση. Η έκπτωση στη βασική τιμή προμήθειας μπορεί να αλλάζει κάθε μήνα και να ανακοινώνεται την 1η κάθε μήνα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν πάροχο κάθε μήνα. Το ίδιο ισχύει και για το χρωματιστό τιμολόγιο ρεύματος. Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει στην αλλαγή είναι κάποιος να φύγει από το σταθερό ή το λεγόμενο «μπλε» τιμολόγιο. Όποιος επιλέξει το συγκεκριμένο προϊόν δεν μπορεί να αλλάξει κατηγορία τιμολογίου παρά μόνο μετά τη λήξη της σύμβασής του.

Να σημειωθεί ότι για να αλλάξει ένας καταναλωτής τιμολόγιο, όποιο και να έχει επιλέξει, μπορεί να το κάνει με ένα πέναλτι, το οποίο φτάνει στο μέγιστο τα 100 ευρώ.