ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΞΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό πολιτών στην Ε.Ε. που δεν μπορούν να κάνουν ιατρικές εξετάσεις λόγω κόστους, απόστασης ή μεγάλης λίστας αναμονής, σύμφωνα με τη Eurostat.

Έκθεση της Eurostat, με τίτλο «Ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις το 2022», ανακηρύσσει «πρωταθλήτρια» της Ε.Ε. την Ελλάδα αναφορικά με τις ανάγκες υγείας που δεν καλύπτονται για τους πολίτες, εξαιτίας συνθηκών φτώχειας, τεράστιων λιστών αναμονής η απουσίας δομής Υγείας κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Οι χώρες της Ε.Ε. που ανέφεραν τις υψηλότερες τιμές ήταν: η Ελλάδα (16,7%), η Φινλανδία (9,6%), η Ρουμανία (7,9%) και η Λετονία (7,1%). Οι χώρες με τα μικρότερα ποσοστά είναι η Γερμανία (0,5%), η Τσεχία (0,3%) και η Κύπρος (0,1%).

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των ανθρώπων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια στην Ε.Ε. που ανέφεραν ανεκπλήρωτες ανάγκες, έφτασαν σε ποσοστό 6,1%, διπλάσιο από εκείνους που δεν κινδυνεύουν (2,8%).

Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στις 14,5 μονάδες υψηλότερο μεταξύ των ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια (28,8%) σε σύγκριση με εκείνους που δεν κινδυνεύουν (14,3%).