ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Το Εθνικό Θέατρο, καλεί νέους δημιουργούς, να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τον  σχεδιασμού του καλλιτεχνικού προγραμματισμού της Πειραματικής Σκηνής Νέων Δημιουργών, για τη θεατρική περίοδο 2024-2025. Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν σύγχρονα νέα σχέδια θεατρικών έργων του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου, νέες διασκευές λογοτεχνικών κειμένων ή ταινιών, νέα έργα και πρωτότυπες δραματουργίες συνθέσεις.

Οι νέοι δημιουργοί, καλούνται να καταθέσουν προτάσεις, όπου πρέπει να περιέχουν:

   1. Τίτλο έργου / ιδέας

   2. Περίληψη του έργου ή της ιδέας (έως 200 λέξεις)

   3. Καλλιτεχνική πρόταση (έως 400 λέξεις)

   4. Μία παράγραφο που να απαντάει στο ερώτημα: «Γιατί αυτό το έργο σήμερα;» (έως 100 λέξεις)

   5. Δείγμα κειμένου: α. εάν πρόκειται για πρωτότυπη δραματουργία (από 5 έως 10 σελίδες) β. εάν πρόκειται για διασκευή (από 17 έως 20 σελίδες)

   6. Βιογραφικά βασικών συντελεστών (έως 2 σελίδες)

   7. Portfolio με φωτογραφικό υλικό και βίντεο από προηγούμενες παραστάσεις. Είναι επιθυμητό να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον μία ολόκληρη βιντεοσκοπημένη παράσταση.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2024.

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο [email protected] και όλα τα απαιτούμενα αρχεία πρέπει να επισυναφθούν σε ένα email. Όλες οι έγκυρα κατατεθειμένες προτάσεις θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά αριθμό πρωτοκόλλου, ενώ κάθε δημιουργός μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση. Το υλικό που υποβάλλεται δεν επιστρέφεται, παραμένει δε για επεξεργασία στο πλαίσιο και για τις ανάγκες και μόνον της παρούσας πρόσκλησης. Το Εθνικό Θέατρο δεσμεύεται ότι δεν θα διανείμει ή κοινοποιήσει το υλικό της πρότασης προς οιονδήποτε τρίτο τηρώντας τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όσοι δημιουργοί υποβάλουν προτάσεις, θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την αποδοχή ή μη της πρότασής τους, μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησής τους.