ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ

Καταγγελία εξέδωσε ο Σύλλογος Επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, όπου τονίζει, πως κανείς από αυτούς δεν έχει διοριστεί μέχρι στιγμής. Πιο συγκεκριμένα η καταγγελία έγινε από τους τους Επιτυχόντες του Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού 2Γ/2022 για τις προκηρύξεις 2Κ/2023 και 4Κ/2023 του ΑΣΕΠ. “Μέχρι στιγμής κανένας από εμάς δεν έχει διοριστεί ακόμα με την παραπάνω διαδικασία πρόσληψης” αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.

Ο Σύλλογος Επιτυχόντων του ΑΣΕΠ αναφέρει τα εξής:

«Είμαστε επιτυχόντες του Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2Γ/2022, ο οποίος αφορούσε την κατάταξη σε πίνακες βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης (αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ) σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021. Συγκεκριμένα οι επιτυχόντες του διαγωνισμού είναι 14.837 επιστήμονες εκ των οποίων 12.691 κατηγορίας ΠΕ και 2.146 κατηγορίας ΤΕ, δηλαδή μόλις το 19% από τους διαγωνισθέντες.

Στις εξετάσεις, που έλαβαν χώρα τον Μάρτιο του 2023, συμμετείχαμε επιστήμονες (απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ) κάθε ηλικίας, με οικογένειες, με επαγγελματικές και οικονομικές υποχρεώσεις, καθένας με τα προσωπικά-οικογενειακά του προβλήματα και με περιορισμένο ελεύθερο χρόνο. Αφιερώσαμε χρόνο (κάποιοι και χρήμα), τον οποίο στερηθήκαμε οι ίδιοι και οι οικογένειές μας, για να διαβάσουμε και να πετύχουμε.

Όλοι μας λάβαμε μέρος στις εξετάσεις, διότι πιστεύουμε στην αξιοκρατία και εμπιστευόμαστε τους Κρατικούς Θεσμούς.

Μέχρι στιγμής κανένας από εμάς δεν έχει διοριστεί ακόμα με την παραπάνω διαδικασία πρόσληψης. Αντιθέτως, συνεχίζουν να εκδίδονται προκηρύξεις με βάση τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, δηλαδή εκτός των πινάκων κατάταξης του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διαδικασία και το πλαίσιο που θεσπίζει ο ισχύων νόμος 4765/2021 και η υπ’ αριθμ. 2Γ/2022 Προκήρυξη.

Ως επιτυχόντες του Πρώτου Πανελλήνιου Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022 έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωση των Προκηρύξεων 2Κ/2023 (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ 14/17.07.2023) και 3Κ/2023 (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ 17/22.07.2023) και για την αναβολή και την ακύρωση της 4Κ/2023 (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ 40/31.10.2023), με σκοπό οι θέσεις αυτές να περάσουν στους επιτυχόντες του διαγωνισμού.

Επιπλέον, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (κάνοντας μια γενίκευση για την κατανόηση του θέματος), όλες οι θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που προκηρύσσονται, με τη διαδικασία σειράς προτεραιότητας (αρ. 28 παρ. 1 ν. 4765/2021), οφείλουν να έχουν εγκριθεί με Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.).

Ωστόσο, με έκπληξη διαπιστώσαμε, κατόπιν έρευνας από τον πληρεξούσιο δικηγόρο μας, τον αξιότιμο καθηγητή κ. Π. Λαζαράτο και τους αξιότιμους συνεργάτες του, ότι οι θέσεις που προκηρύσσονται στις προκηρύξεις 2Κ/2023 και 4Κ/2023 με διαδικασία σειράς προτεραιότητας δεν έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 ν. 4765/2021. Συγκεκριμένα, οι προκηρυσσόμενες θέσεις είτε δεν καθορίζονται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (42/2020) και εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, είτε παρουσιάζουν αναντιστοιχία προς τις καθοριζόμενες σ’ αυτές θέσεις, σε επίπεδο φορέων και ειδικοτήτων.

Με την παρούσα επιστολή σας κοινοποιούμε την σχετική Καταγγελία που απευθύνεται στο ΑΣΕΠ, με κοινοποίηση προς τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό και Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.

Και επισημαίνουμε ότι τα ευρήματα της καταγγελίας έρχονται έπειτα από διάφορες παλινωδίες, που αφορούν τόσο τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού 2Γ/2022, με τα δυσδιάκριτα τυπωμένα θέματα και τις καθυστερήσεις, όσο και το νομοθετικό πλαίσιο του διαγωνισμού που πρόσφατα τροποποιήθηκε.