ΟΣΕ: ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 9 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ

Εννέα ολόκληρους μήνες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, συστάθηκε η αρμόδια Επιτροπή από τον ΟΣΕ για τη διερεύνηση της πολύνεκρης τραγωδίας.

Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Μαρία Λιλιοπούλου στο Έθνος, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) έχει ορίσει τρία μέλη του με αποκλειστικό τους καθήκον τη διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών και την υποβοήθηση του νεοσύστατου Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφαλείας Μεταφορών και έχει ενημερώσει σχετικώς τις ελληνικές αρχές, ο αντίστοιχος ελληνικός Οργανισμός δεν έχει στελεχωθεί ακόμα και στο δυναμικό του δεν περιλαμβάνεται ούτε ένας διερευνητής επί σιδηροδρομικών ατυχημάτων.

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι έως και αρκετούς μήνες μετά το δυστύχημα η χώρα μας διέθετε Οργανισμό Διερεύνησης μόνο στα χαρτιά, καθώς η παλαιότερη Αρχή που είχε συσταθεί ουσιαστικά δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, ενώ και όταν προβλέφθηκε νομοθετικά εκ νέου η σύσταση του, ο Οργανισμός παρέμενε ανενεργός. Διοίκηση απέκτησε μόλις στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα έως και σήμερα δε διαθέτει κανέναν διερευνητή για το σιδηροδρομικό αντικείμενο. Αυτήν την περίοδο γίνεται προσπάθεια να στελεχωθεί καθώς το ζήτημα επείγει και δεδομένης της ανάγκης διερεύνησης του συγκεκριμένου πολύνεκρου δυστυχήματος, χωρίς ωστόσο να έχει αποφέρει ακόμα αποτελέσματα.

Παράλληλα ο ΟΣΕ μόλις την περασμένη Παρασκευή φαίνεται πως θεώρησε απαραίτητο να συστήσει Επιτροπή για τη διερεύνηση της τραγωδίας, η οποία θα προχωρήσει στην έκδοση εσωτερικού πορίσματος.

Κι αυτό εννέα μήνες μετά το δυστύχημα και παρά το γεγονός ότι η διαδικασία προβλέπεται από τους κανονισμούς ανεξαρτήτως του εάν υπάρχει ή όχι Ανεξάρτητος Οργανισμός Διερεύνησης καθώς θεωρείται πως και οι ίδιοι οι σιδηροδρομικοί φορείς οφείλουν να διερευνούν όλα τα περιστατικά προκειμένου να διαπιστώσουν τα προβλήματα στη λειτουργία και να τα επιλύσουν.

Η κίνηση του ΟΣΕ, πάντως, έγινε αφού είχε δεχτεί σχετικές επιστολές από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και η προσφάτως ορισθείσα διοίκηση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ζήτησε το πόρισμά της προκειμένου να το συμπεριλάβει στο σχετικό φάκελο. Ωστόσο όπως γίνεται αντιληπτό εφόσον δεν υπήρχε επιτροπή, δεν υπήρχε και πόρισμα.

Σε κάθε περίπτωση η πρώτη Επιτροπή θα έχει αποκλειστικό της αντικείμενο τη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών, θα έχει διαφορετικά μέλη και θα είναι επταμελής συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωματικών μελών.

Τα στελέχη του Οργανισμού που την απαρτίζουν προέρχονται μεταξύ άλλων από τις Διευθύνσεις Συντήρησης Γραμμής, Ηλεκτροκίνησης και Συντήρησης, Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Λάρισας, Κανόνων Η/Μ Συστημάτων και Κυκλοφορίας.

Από την πλευρά της η Hellenic Train, όπως σημειώνουν πηγές της, έχει ήδη προβεί στη διερεύνηση του δυστυχήματος από τη δική της Διεύθυνση και το πόρισμά της θα κατατεθεί στη ΡΑΣ.

Δεν έκαναν ποτέ αυτοψία στον τόπο της τραγωδίας

Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, το «παράθυρο ευκαιρίας» για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος των Τεμπών από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ έχει μάλλον χαθεί τόσους μήνες μετά, όπως προκύπτει και από το ίδιο το ΦΕΚ της δημιουργίας του.

Σε αυτό αναφέρεται τρεις βασικές συνθήκες, οι οποίες πλέον δεν μπορούν να τηρηθούν και συγκεκριμένα ότι στους διερευνητές του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ. και για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής της έρευνας, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, ο διαχειριστής υποδομής, καθώς και κάθε αρμόδια για τη δικαστική ανάκριση αρχή, υποχρεούνται μεταξύ άλλων να παρέχουν:

  • άμεση πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος ή του συμβάντος, καθώς και στο σχετικό τροχαίο υλικό και τις εγκαταστάσεις υποδομής και τις εγκαταστάσεις ελέγχου και σηματοδότησης της κυκλοφορίας,
  • δικαίωμα άμεσης καταγραφής των αποδεικτικών στοιχείων και ελεγχόμενης απομάκρυνσης των συντριμμιών, των εγκαταστάσεων ή στοιχείων υποδομής για εξέταση ή ανάλυση.
  • δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων του εμπλεκόμενου στο ατύχημα ή συμβάν σιδηροδρομικού προσωπικού και λοιπών μαρτύρων.

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, τόσους μήνες μετά έχει χαθεί κάθε αμεσότητα σε αυτές τις προϋποθέσεις.

Πηγή: Έθνος / Μαρία Λιλιοπούλου