ΟΛΑ ΘΑ ΕΞΗΓΗΘΟΥΝ, ΛΕΕΙ Ο «ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Ανακοίνωση εξέδωσε η κοινωνική κουζίνα, για την έρευνα της Αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σε αποχή απ’ τη διαχείριση μέχρι να διαλευκανθεί το ζήτημα, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος. «Δεν υπάρχει τίποτα το επιλήψιμο που να μην μπορεί να εξηγηθεί» απαντά στην ανακοίνωση ο «Άλλος Άνθρωπος».

Την αποχή του απ’ τη διαχείριση της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» δήλωσε ο εμπνευστής της κοινωνικής δράσης Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, μετά μετά όπου έχει μπει στο «μικροσκόπιο» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που τον κατηγορεί για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με όφελος που φέρεται να υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.

Επίσης σημειώνεται πως ο Κ. Πολυχρονόπουλος ζητά «συγγνώμη» σε όσους στηρίζουν τη δράση της κοινωνικής κουζίνας αν προκάλεσε αναστάτωση, απογοήτευση ή ακόμα και θυμό, επισημαίνοντας ότι «το μεγαλύτερο διακύβευμα τη δεδομένη στιγμή είναι η αλληλεγγύη και η πίστη στον συνάνθρωπο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«ΔEΛTIO TYΠOY KOINΩNIKHΣ KOYZINAΣ O AΛΛOΣ ANΘPΩΠOΣ

EXONTAΣ ΛABEI ΓNΩΣH TΩN ΣOBAPΩN KATHΓOPIΩN ΠOY AΠOΔIΔONTAI AΠO THN APXH KATAΠOΛEMHΣHΣ THΣ NOMIMOΠOIHΣHΣ EΣOΔΩN AΠO EΓKΛHMATIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ, TOΣO ΣE EMENA, KΩNΣTANTINO ΠOΛYXPONOΠOYΛO, OΣO KAI ΣTH MHTEPA MOY ΠANAΓOYΛA ΠOΛYXPONOΠOYΛOY AΛΛA KAI ΣTON ΓAMΠPO MOY ΠAYΛO TZITZH, ΘEΛΩ NA ΔHΛΩΣΩ OTI AΠANTEΣ EIMAΣTE ΣE ΘEΣH NA EΞHΓHΣOYME TH ΘEΣH MAΣ KAI TH ΔPAΣH MAΣ ENΩΠION TΩN APMOΔIΩN APXΩN. KATANOΩ OTI OΛOI ΣAΣ EXETE EYΛOΓEΣ AΠOPIEΣ KAI ΘA ΘEΛATE ΛEΠTOMEPEIΣ AΠANTHΣEIΣ AΛΛA TH ΔEΔOMENH ΣTIΓMH ΘEΩPΩ OTI ΠPOTEPAIOTHTA EXEI H ΔIKAIOΣYNH. TO EΠOMENO ΔIAΣTHMA, OTAN KAI ΘA KΛHΘOYME NA AΠANTHΣOYME ENΩΠION THΣ, NA EIΣTE ΣIΓOYPOI OTI ΘA ΔIAΛEYKANΘOYN TA ΠANTA.
ΠAPAΛΛHΛA ΘEΛΩ NA ΔHΛΩΣΩ OTI ΠPOKEIMENOY NA ΔIEYKOΛYNΩ TO EPΓO THΣ KOINΩNIKHΣ KOYZINAΣ O AΛΛOΣ ANΘPΩΠOΣ, ΘEΩPΩ AYTONOHTO NA AΠEXΩ TO EΠOMENO ΔIAΣTHMA AΠO

THN ΔIAXEIPIΣH THΣ MEXPI NA ΛOΓOΔOTHΣΩ ΣTHN ΔIKAIOΣYNH. TO MEΓAΛYTEPO ΠΛHΓMA ΠOY MΠOPEI NA ΔEXΘEI H KOINΩNIKH KOYZINA EINAI NA XAΣOYN THN EMΠIΣTOΣYNH TOYΣ ΣTON ΣKOΠO THΣ OΛOI OΣOI TH ΣTHPIZOYN KAΘHMEPINA KAI KYPIΩΣ OI EΘEΛONTEΣ THΣ.  

OΣOI ΣTHPIZETE THN KOINΩNIKH KOYZINA O AΛΛOΣ ANΘPΩΠOΣ OΛA AYTA TA XPONIA, ΓNΩPIZETE TOΣO TH ΔPAΣH MAΣ OΣO KAI TON TPOΠO ΠOY TEΛEITAI AYTH KAΘHMEPINA. ΔEN YΠAPXEI TIΠOTA TO EΠIΛHΨIMO ΠOY NA MHN MΠOPEI NA EΞHΓHΘEI. EK MEPOYΣ OΛΩN MAΣ, ΘEΛΩ NA ΣAΣ ZHTHΣΩ ΣYΓΓNΩMH AN ΣAΣ ΠPOKAΛEΣAME ANAΣTATΩΣH, IΣΩΣ AΠOΓOHTEYΣH H AKOMA KAI ΘYMO KAI ΘEΛΩ NA ΣAΣ YΠENΘYMIΣΩ OTI TO MEΓAΛYTEPO ΔIAKYBEYMA TH ΔEΔOMENH ΣTIΓMH EINAI H AΛΛHΛEΓΓYH KAI H ΠIΣTH ΣTON ΣYNANΘPΩΠO».