ΝΕΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πρώην αντιπρόεδρος του ΣτΕ αποδομεί πλήρως τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς που επιδιώκουν παράκαμψη του άρθρου 16 – Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών στηλιτεύει τις αστυνομικές επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια ενώ τάσσεται υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα των ΑΕΙ που εκπορεύεται από το άρ. 16 του Συντάγματος.

Η Μαρία Καραμανώφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ. και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, με μια συνοπτική όσο και εμπεριστατωμένη ανάλυση, αποδομεί πλήρως τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς που επιθυμούν παράκαμψη του άρθρου 16, προκειμένου να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα. 

Η κ. Καραμανώφ κάνει λόγο επίσης «για πρωτοφανή στα νομικά χρονικά ερμηνευτική προσέγγιση» και προσθέτει πως αν η καινούρια «ερμηνεία» του άρθρου 16 από την κυβέρνηση γίνει αποδεκτή, «η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης ουσιαστικά καταργείται ως περιττή, αφού οι συνταγματικές διατάξεις θα προσλαμβάνουν το επιθυμητό κατά περίπτωση περιεχόμενο με τη μέθοδο της διασκευής τους διά της ερμηνείας».

Παράλληλα τονίζει με νόημα ότι «το ρήμα “απαγορεύω” και το επίρρημα “αποκλειστικά” δεν είναι δεκτικά ερμηνείας».

Επίσης επισημαίνει ότι έτσι, «δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο να επεκταθεί η τακτική αυτή και στις ανεπίδεκτες αναθεώρησης διατάξεις του Συντάγματος, αρκεί να θεωρηθεί ότι το απαιτεί το δημόσιο συμφέρον και οι έκτακτες περιστάσεις».

Διοικητικοί Δικαστές: «Απαγορεύονται από το Σύνταγμα τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια»

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών με απόφαση της στηλιτεύει τις αστυνομικές επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια ενώ τάσσονται υπέρ του δημόσιο χαρακτήρα των ΑΕΙ που εκπορεύεται από το άρ. 16.

Όπως τονίζεται, «έχοντας δικαίωμα και υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε, ώς ένωση, τις δημοκρατικές ελευθερίες, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την εισβολή αστυνομικών δυνάμεων σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Οι κοινωνικοί αγώνες δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται με καταστολή».

«Επισημαίνουμε ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ότι η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται», καταλήγει η Ένωση.