ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΜΗΡΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η υποστελέχωση και η εργασιακή ομηρία κυριαρχούν και στο πολυδιαφημιζόμενο, όταν συστάθηκε, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας, που εκπροσωπεί τους εργαζομένους στο ΥΚΟΙΣΟ, σε ανακοίνωσή του τονίζει, ότι η στελέχωση των διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών του νεοσύστατου Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής δυστυχώς ακολουθεί την γκρίζα πεπατημένη της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει εδώ και ένα χρόνο, με συνέπεια αφενός να δυσχεραίνεται αφάνταστα η λειτουργία ενός Υπουργείου που διαχειρίζεται μεταξύ άλλων προνοιακά επιδόματα και άλλες πολύ σημαντικές κοινωνικές δαπάνες και αφετέρου να επιβαρύνονται υπέρμετρα οι διοικητικές-οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας.

Παράλληλα τονίζουν ότι δεν έχουν καν προκηρυχθεί θέσεις για νέες προσλήψεις, δεν έχουν γίνει μετατάξεις, αποσπάσεις, ούτε απορρόφηση αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ για να καλυφθούν τα τεράστια κενά του Υπουργείου.

Μάλιστα υποστηρίζουν ότι ακόμη και η, τυπικά έστω, διαφανής διαδικασία στελέχωσης των οριζόντιων Διοικητικών Υπηρεσιών του νέου Υπουργείου, που συστάθηκαν με το ν.5107/24 γίνεται με τις πατροπαράδοτες αδιαφανείς διαδικασίες, χωρίς αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.

Πιο αναλυτικά σημειώνουν, ότι λίγες μέρες μετά τις 27 Ιουνίου του 2023 που συστάθηκε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, «με διαπιστωτική πράξη μεταφέρονται αυτοδίκαια οι θέσεις και το προσωπικό (συνολικά 270 θέσεις κατανεμημένες στις αντίστοιχες Γενικές Γραμματείες). από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ωστόσο, μόλις 171 υπάλληλοι υπηρετούν πραγματικά αφού 69 θέσεις είτε είναι κενές είτε δεσμευμένες λόγω αποσπάσεων. Επισημαίνουν δε ότι 17 εργαζόμενοι στην γραμμή SOS για την ενδοοικογενειακή βία, βρίσκονται εδώ και πολλά χρόνια εργάζονται, ως ΙΔΟΧ, υπό καθεστώς ομηρίας με ετήσιες ανανεούμενες συμβάσεις, ως εργαζόμενες/οι δεύτερης κατηγορίας.

Επιπλέον σημειώνουν ότι αν και πέρασαν 9 μήνες από τη σύστασή του, το υπουργείο δεν έχει ακόμη, ούτε Οργανόγραμμα ούτε και οριζόντιες υποστηρικτικές υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού και Οικονομικών Υπηρεσιών, η διοικητική και οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας παρέχεται (αρχικά έως 31/12/2023 και στην συνέχεια με παράταση έως 30/6/2024) από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο Σύλλογος προσθέτει ότι στο νομοσχέδιο για τη σύσταση και λειτουργία των οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του ΥΚΟΙΣΟ, «παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις καθώς αφενός δεν καθορίζονται ο αριθμός των υπαλλήλων που θα στελεχώνει κάθε τμήμα ούτε και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα αφετέρου δεν συστήνονται οι υπόλοιπες οριζόντιες υπηρεσίες όπως η διεύθυνση διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων, η υπηρεσία συντονισμού ή η ΠΣΕΑ».

Στην ανακοίνωση αναφέρονται επίσης τα εξής:

«Μέσα σε αυτό το περιβάλλον κυριαρχούν η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα καθώς οι εργαζόμενοι δε γνωρίζουν ποιο θα είναι το εργασιακό τους μέλλον.

Εντατικοποίηση της εργασίας, παράλληλα καθήκοντα, υποχρεωτικές μετακινήσεις, αποκλεισμός από τη κινητικότητα είναι μόνο μερικά από τα ενδεχόμενα που θα προκύψουν από τον τρόπο που οργανώνεται και στελεχώνεται το νέο υπουργείο.

Η εν εξελίξει “περιπέτεια” σύστασης και λειτουργίας του ΥΚΟΙΣΟ αποδεικνύει:

1. Την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης όσον αφορά τις προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων

2. Την απουσία σύνδεσης του νέου υπουργείου με το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών που αφορούν το πεδίο της κοινωνικής συνοχής και της
οικογένειας

3. Την απαξίωση των δημοσίων υπαλλήλων κατά τις διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας του υπουργείου (πχ κατάρτιση νέου οργανισμού)

4. Την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου των μετακλητών και των ιδιωτικών εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Απέναντι σε όλα αυτά οι εργαζόμενοι του ΥΚΟΙΣΟ θα υπερασπιστούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα, την ανάγκη πραγματοποίησης νέων προσλήψεων και την ουσιαστική και όχι συμβολική λειτουργία του νέου υπουργείου».