ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ελλάδα θεωρείται λιγότερο δημοκρατική από τους πολίτες της, σε ποσοστό 43% δείχνει έρευνα που μετρά τον «Δείκτη Αντίληψης της Δημοκρατίας» (Democracy Perception Index – DPI) η οποία διεξήχθη τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2024, με συμμετοχή 63.000 πολιτών από 53 χώρες μεταξύ των οποίων 15 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την έρευνα, ενώ η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ (57%) θεωρεί δημοκρατική τη χώρα καταγωγής του, την ίδια στιγμή σε Γαλλία, Ελλάδα και Ουγγαρία η πλειονότητα πιστεύει ότι δεν ζουν πλέον σε ελεύθερες δημοκρατίες. Μάλιστα, η Ελλάδα θεωρείται λιγότερο δημοκρατική από τους πολίτες της, σε ποσοστό 43%.

Επίσης στην Ουγγαρία μόνο το 31% των πολιτών θεωρεί τη χώρα δημοκρατική, ενώ στη Γαλλία σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες, δηλαδή το 46%, θεωρούν ότι η χώρα τους είναι δημοκρατική.

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα στη Γερμανία, υπάρχει ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ του πόσο σημαντική θεωρούν οι πολίτες τη Δημοκρατία και πόσο δημοκρατική πιστεύουν ότι είναι η χώρα τους, γνωστό και ως «αντιλαμβανόμενο δημοκρατικό έλλειμμα» (PDD).

Συγκεκριμένα, στη Γερμανία από το 2023 το PDD αυξηθεί κατά 9% και βρίσκεται πλέον στο 36%.  Στην περίπτωση της Ελλάδας, το έλλειμμα ανέρχεται στο 51%, ενώ στο 50% βρίσκεται στην Ουγγαρία.

Σχετικά με τις απειλές για τη δημοκρατία, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η ανισότητα (οικονομική και κοινωνική, 68%) και ακολουθούν η διαφθορά (67%), οι πολυεθνικές επιχειρήσεις (60%), οι περιορισμοί στην ελευθερία του λόγου (56%) και οι εκλογικές νοθείες (53%).

Μάλιστα στην Ελλάδα, η αύξηση της ανισότητας θεωρείται ως η μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία (πάνω από 80%) ενώ η χώρα μας είναι πέμπτη στην κόσμο όσον αφορά στην αντίληψη της διαφθοράς ως απειλή, επίσης πέμπτη σχετικά με τη δράση των πολυεθνικών και 12η σχετικά με την ελευθερία του λόγου.

Στην ίδια έρευνα αναδεικνύεται πως η δημοτικότητα της Αμερικής, ως παγκόσμιας δύναμης, μειώνεται παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά παρατηρείται καθοδική πορεία της δημοτικότητας των ΗΠΑ και στην Ευρώπη, με την αντίληψη για τις ΗΠΑ να καταγράφεται πλέον αρνητική στην Αυστρία (-22%), την Ιρλανδία (-5%), τη Γερμανία (-4%), το Βέλγιο (-4%) και την Ελλάδα (-4%).