ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Από την «πίσω πόρτα» φέρνει την ιδιωτικοποίηση του νερού η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση προωθεί τη μαζική συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, που στο άμεσο μέλλον θα υπάγονται σε έναν νέο Ενιαίο φορέα Διαχείρισης Υδάτων και ειδικότερα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εγκρίθηκε την Πέμπτη από το υπουργικό Συμβούλιο.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο παρουσιάστηκε στο υπουργικό, από τον αρμόδιο υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη. Εντός του Δεκεμβρίου θα κατατεθεί για διαβούλευση και με την είσοδο του νέου χρόνου προς θα εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η κυβέρνηση περνά «από την πίσω πόρτα την ιδιωτικοποίηση του νερού και το ξεπουλά στους ιδιώτες.

Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, μεταξύ άλλων προβλέπεται συγχώνευση των «Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της χώρας, με τη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων, που θα καλύπτουν ευρύτερες περιοχές.

Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που εκπροσωπεί 123 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας την Πέμπτη το πρωί 14 Δεκεμβρίου 2023.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα έχει ως μοναδικό της θέμα την ενημέρωση και την συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το μέλλον των Δ.Ε.Υ.Α. Πρόκειται για την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που προβλέπει συγχωνεύσεις των Δ.Ε.Υ.Α. και των Δήμων που λειτουργούν υπηρεσίες ύδρευσης, σε επίπεδο ευρύτερων χωρικών ενοτήτων, καθώς και τη μεγέθυνση των Ε.ΥΔ.Α.Π και Ε.Υ.Α.Θ. με την επέκτασή τους σε όμορες περιφερειακές ενότητες, και η οποία παρουσιάσθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2023 στο Υπουργικό Συμβούλιο και προωθείται για ψήφιση.

Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την οποία έχει γίνει μόνο προφορική ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος στον Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Γιώργη Μαρινάκη, Δήμαρχο Ρεθύμνης, έχει δημιουργήσει εντονότατη ανησυχία στις Δ.Ε.Υ.Α., αφού φαίνεται ότι η αλλαγή της δομής των Δ.Ε.Υ.Α. έχει σοβαρά νομικά και λειτουργικά προβλήματα και με τον τρόπο που σχεδιάζεται δεν θα μπορέσει να εφαρμοσθεί, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση τόσο στην λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α. και των Δήμων όσο και στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες οι Δ.Ε.Υ.Α. παρέχουν 45 χρόνια καθαρό, υγιεινό και φθηνό νερό, καθώς και υπηρεσίες αποχέτευσης.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζητώντας την στήριξη και της ΚΕΔΕ, ζητά να ξεκινήσει άμεσα ένας καλόπιστος, παραγωγικός και εποικοδομητικός διάλογος ανάμεσα στα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και την ΚΕΔΕ, ώστε να συνδιαμορφωθεί μία συγκροτημένη πρόταση για τη δομή του τομέα υδάτων (πόσιμο νερό) που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των Δ.Ε.Υ.Α. και την λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α. και των Δήμων που παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, του φυσικού πόρου και του περιβάλλοντος της χώρας μας.

Στη Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα πάρουν μέρος τριακόσιοι (400) περίπου εκπρόσωποι από τις εκατόν είκοσι έξι (126) Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας (Δήμαρχοι και Πρόεδροι Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και μέλη των Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α. και στελέχη και υπηρεσιακοί παράγοντες των επιχειρήσεων).

Στη Γενική Συνέλευση έχει προσκληθεί η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ηγεσία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και οι Πρόεδροι των ΠΕΔ της χώρας, εκπρόσωποι των κομμάτων της Βουλής και η ηγεσία των Οργανισμών Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Αθήνας (Ε.ΥΔ.ΑΠ.) και της Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ.).