ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΩΝ E-MAILS ΤΟΥΣ

Με νέα ανάρτηση, ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος, ο οποίος ανέδειξε το νέο σκάνδαλο – με ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή – της διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων από υπουργείο Εσωτερικών και Ν.Δ. στην ευρωβουλευτή της Πειραιώς, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, επανέρχεται στην υπόθεση, τονίζοντας τις διαστάσεις που έχει λάβει μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού και επισημαίνοντας παράλληλα, τις δικαστικές προεκτάσεις της. 

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος, μόνο από το γραφείο του έχουν κατατεθεί 140 ατομικές αγωγές αποδήμων ή κοινές αγωγές συζύγων ή συγκατοίκων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και έχουν κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ενώ έχει λάβει εντολή για άλλες 14 αγωγές αποδήμων που βρίσκονται στο στάδιο της σύνταξης και προετοιμασίας.

«Το συνολικό ποσό που έχει αξιωθεί μέχρι στιγμής για την ηθική βλάβη ανέρχεται στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα διοικητικά δικαστήρια όταν επιδικάζουν αποζημιώσεις υπέρ πολιτών, στην συνέχεια κινούν και την σχετική διαδικασία προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των δαπανών αυτών στα υπαίτια φυσικά πρόσωπα», γράφει συγκεκριμένα ο κ. Σωτηρόπουλος.

Σημειώνει παράλληλα, ότι το γραφείο του έχει κινηθεί και προς υποστήριξη παράστασης της κατηγορίας και στο ποινικό σκέλος, «διάσταση της υπόθεσης που καλύπτεται από την μυστικότητα της προδικασίας και γι’ αυτό προς το παρόν δεν θα ανακοινώσουμε τίποτε άλλο εκτός από το γεγονός ότι αναμένουμε τις νόμιμες ενέργειες από την εισαγγελική αρχή, κατανοώντας το επίπονο έργο που προϋποθέτει το σχετικό εισαγγελικό διάβημα».

Ο δικηγόρος προαναγγέλλει εξελίξεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «κατόπιν της δικής της έρευνας» και σχετικά «με την άρνηση του υπουργείου Εσωτερικών να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης των αποδήμων με χορήγηση αντιγράφων, με το πρόσχημα ότι απαιτείται ταυτοποίηση μέσω .gov, ενώ είναι γνωστό ότι οι απόδημοι έχουν νόμιμα υποβάλει ατομικά το αίτημά τους μέσω του ταυτοποιημένου από το ΥΠΕΣ e-mail τους, χωρίς να απαιτείται νομικά οποιαδήποτε άλλη μορφή ταυτοποίησης, λαμβανομένου υπόψη ότι πολλοί μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δεν διαθέτουν καν κινητά τηλέφωνα συνδεδεμένα με το συγκεκριμένο σύστημα ταυτοποίσης που προϋποθέτει σύνδεση τηλεφώνου με τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα».