ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πρωτοφανείς δυσλειτουργίες και ελλείψεις στη φόρμα υποβολής αιτήσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ) αλλά και γενικότερα προβλήματα στις διαδικασίες χορήγησης των αγροτικών επιδοτήσεων κατά τα έτη 2022 και 2023, καταγράφονται σε πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, «οι εκπρόσωποι των Ενώσεων περιέγραψαν στην Αρχή μια κατάσταση αποδιοργάνωσης του συστήματος και αναφέρθηκαν στην παντελή έλλειψη υποστήριξης, τόσο σε επίπεδο μηχανογραφικών εφαρμογών, όσο και διοικητικών διαδικασιών».

Ο Συνήγορος του Πολίτη έστειλε σχετικό πόρισμα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο καταγράφει τα θέματα που της εξέθεσαν οι εκπρόσωποι των παραγωγών και υπέβαλε προτάσεις για την αποφυγή παρομοίων εμπλοκών κατά τα επόμενα έτη ενίσχυσης.

Ειδικότερα, τα ζητήματα που αναπτύχθηκαν και αναλύθηκαν από τους εκπροσώπους των παραγωγών περιλαμβάνουν:

1. Πλημμελής διεξαγωγή προκαταρκτικών διασταυρωτικών ελέγχων.

2. Πρόβλημα με την υποβολή Διοικητικών πράξεων

3. Απουσία Τεχνικής υποστήριξης

4. Εσφαλμένη εικόνα Δικαιωμάτων έτους 2022 κατά την υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης

5. Καθυστερήσεις στις πληρωμές μεταβιβάσεων

6. Προβλήματα στην οριστικοποίηση των αιτήσεων

7. Καθυστέρηση της έναρξης υποβολής δηλώσεων

8. Καθυστέρηση στην έκδοση εγκυκλίων

9. Εξισωτική αποζημίωση

10. Συνδεδεμένες ενισχύσεις

11. Επιλογή τεχνικού συμβούλου

12. Συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

13. Διακριτική μεταχείριση ενώσεων που συνεργάζονται με συγκεκριμένο τεχνικό σύμβουλο

Στα συμπεράσματα του πορίσματος μεταξύ άλλων υπογραμμίζεται ότι «οι αρμοδιότητες που αναθέτει επί σειρά ετών ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιώτες αναδόχους … έχει ως αποτέλεσμα την εξάρτηση της διαδικασίας καταβολής επιδοτήσεων από εταιρεία-τεχνικό σύμβουλο και κατά συνέπεια την αποδυνάμωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που όπως αποδείχθηκε αδυνατεί να επιτελέσει πλήρως το έργο του χωρίς τη συνδρομή του ιδιώτη αναδόχου».

Δείτα αναλυτικά το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη: