ΤΟ ΣΤΕ ΑΠΕΡΙΨΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ

Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε ότι ο θεσμός του προσωπικού ιατρού, έχει καλώς από νομοθετικής πλευράς και απέρριψε ως αβάσιμες τις αιτήσεις Ιατρικών Συλλόγων.

Αναλυτικότερα, κάθε πολίτης που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, εγγράφονται υποχρεωτικά σε προσωπικό ιατρό, ο οποίος, είτε υπηρετεί σε δημόσια μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Κέντρα Υγείας, Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), κ.ά.), είτε είναι ιδιώτης συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ. Η επιλογή του προσωπικού ιατρού είναι ελεύθερη, ενώ η διαδικασία εγγραφής γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Ειδικότερα, στο ΣτΕ είχαν προσφύγει το πανελλήνιο επαγγελματικό σωματείο Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και 34 γιατροί και ζητούσαν να ακυρωθούν όλες οι κοινές υπουργικές αποφάσεις του 2022 που αφορούσαν το θεσμό του προσωπικού ιατρού, όπως και τα κίνητρα εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό, ο καθορισμός εγγραφής πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, κ.λπ.

Το ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, με μια σειρά αποφάσεων του (392-395/2024) απέρριψε ως αβάσιμες όλες τις αιτήσεις ακύρωσης των Ιατρικών Συλλόγων, κ.λπ., κρίνοντας, μεταξύ των άλλων, ότι οι προσβαλλόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις δεν συνιστούν μη προβλεπόμενη από το νόμο υπεξουσιοδότηση, όπως αβασίμως υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες Ιατρικοί Σύλλογοι, κ.λπ., καθώς το περιεχόμενο των κοινών υπουργικών αποφάσεων, ουσιαστικά είναι επανάληψη και διευκρινήσεις του σχετικού νόμου.