ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ CUT IT RIGHT ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΠΗ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Το Κίνημα Πολιτών – διαδικτυακή Ομάδα Cut it Right© το οποίο έχει ως Καταστατικό σκοπό την προάσπιση και την διαφύλαξη των δένδρων, του αστικού και περι–αστικού πρασίνου και των δασών, δια μέσου των 11.486 μελών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, εκφράζει την έντονη ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ και την αντίθεσή του με την προγραμματιζόμενη από τις Δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Καισαριανής, κοπή παλαιών, υγιών δασικών δένδρων ή / και την αντικατάστασή τους στο πλαίσιο της υλοποίησης της «ανάπλασης» του Σκοπευτηρίου Καισαριανής. Η διαδικτυακή Ομάδα Cut it Right© δημιουργήθηκε αυθόρμητα, αυτενέργητα, αυτόματα και πηγαία από Έλληνες πολίτες που αγαπούν τα δένδρα και το αστικό πράσινο, και νοιώθουν σφοδρή αγανάκτηση για την καταστροφή των δένδρων που συντελείται από τους Δήμους της Χώρας μας: αυστηρές κοπές, καρατομήσεις υγειών δένδρων, άκαιρα και επιβλαβή κλαδέματα τα οποία λόγω των κλιματικών συνθηκών (κλάδος εκτός εποχής) συντελούν στον μαρασμό των δένδρων και στην εκδήλωση ασθενειών που αποτελειώνουν και το τελευταίο κλαράκι που πρασινίζει τις τσιμεντουπόλεις μας.

Οι Δήμοι, με δικαιολογία τις αλλεπάλληλες καλο- χρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε., «αναπλάσεις», αποδεκατίζουν ό,τι έχει απομείνει από τα ψηλά, παλαιά και υγιή δένδρα και τα αντικαθιστούν (σε αυστηρά μειωμένη αναλογία) με…δενδρύλλια! Δίπλα στο Θυσιαστήριο της Καισαριανής, ως άλλοι «αγκυλωτοί» σταυροί με κόκκινες χιαστί διαγραμμίσεις, χαρακώθηκαν τα παλαιά ιστορικά δένδρα, πριν να τα θυσιάσει ο Δήμος στον βωμό της «ανάπλασης».

Τα διαδικτυακά μέλη του Cut it Right© διατηρούν την πεποίθηση ότι η προστασία των δένδρων της Καισαριανής και του Σκοπευτηρίου αποτελεί –πέραν της ιστορικής τους διάστασης και χαρακτήρα– αδιαφιλονίκητη προϋπόθεση καλής διατήρησης των ζωντανών οργανισμών και της ισορροπίας των οικοσυστημάτων, της αποτροπής από την εξαφάνιση της Βιοποικιλότητας, αλλά και της ασφάλειας και ευζωΐας των κατοίκων της Καισαριανής, της ανθεκτικότητας της πόλης και του λεκανοπεδίου, απέναντι σε κάθε είδους κλιματικές και οικολογικές καταστροφές ή / και πλημμυρικά φαινόμενα που μπορεί να συνδέονται με την επικείμενη και προγραμματισμένη μείωση των δένδρων στην Καισαριανή, και κατά συνέπεια στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μέριμνα του Cut it Right© είναι η διαφύλαξη των δένδρων στους δρόμους, στα άλση και τα μικρά πάρκα ανάμεσα στα αστικά κτίρια και στο δάσος της Καισαριανής επειδή βελτιώνουν την πόλη και αναβαθμίζουν τον χώρο όπου ζουν, εργάζονται και αναψύχονται οι κάτοικοι λειτουργώντας ως μέρος του δικτύου πράσινων υποδομών του αστικού ιστού με άυλα οφέλη και με την μείωση αρνητικών περιβαλλοντικών εξωτερικών επιδράσεων του αποτυπώματος του άνθρακα και των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών ρύπων.

Στο προφίλ της Ομάδας δημιουργήθηκε έντονη διαδικτυακή αντίδραση ανάμεσα στα 11.486 μέλη, ως διαμαρτυρία και ισχυρή υπενθύμιση του σκοπού του Κινήματος των Πολιτών Cut it Right© που είναι η διαφύλαξη των δένδρων στους δρόμους, στα άλση και τα μικρά πάρκα ανάμεσα στα αστικά κτίρια, στο Σκοπευτήριο και στο δάσος της Καισαριανής, επειδή βελτιώνουν την πόλη και αναβαθμίζουν τον χώρο όπου ζουν και εργάζονται οι κάτοικοι λειτουργώντας ως μέρος του δικτύου πράσινων υποδομών του 4 αστικού ιστού με άυλα οφέλη και με την μείωση αρνητικών περιβαλλοντικών εξωτερικών επιδράσεων του αποτυπώματος του άνθρακα και των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών ρύπων.

Τα μέλη του Cut it Right© εμπνέονται από την πεποίθηση ότι, δια μέσου των δένδρων και της αστικής Πράσινης ανάπτυξης επιτυγχάνονται οφέλη για τις πόλεις και τις κοινότητες, τους κατοίκους της Καισαριανής, και εν γένει των αστικών κέντρων, όπως η βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας και η ευεξία των κατοίκων, ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, προωθείται η Παιδεία, προστατεύεται το περιβάλλον, υποστηρίζεται η μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, ιδίως επειδή τα δένδρα συντελούν απόλυτα και δραστικά στην αποτροπή του φαινομένου της αστικής «θερμικής νησίδας».

Ζητάμε την αναστολή κάθε είδους προγραμματισμένης κοπής ή / και εκρίζωσης δένδρου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής στο πλαίσιο της «ανάπλασης, και την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για την προστασία και διατήρηση των μεγάλων και παλαιών δένδρων στην Καισαριανή που αγαπάμε και σεβόμαστε.

Αθήνα, 20–5–2024 εκ της Ομάδας του Cut it Right©

https://www.facebook.com/share/zQC28UiRbQmvmCzn