ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΟΜΟΦΥΛΩΝ

Σε μία απίστευτη ενέργεια προχώρησε ο μητσοπολίτης Πειραιά, κάνοντας πράξη ουσιαστικά το εκβιαστικό δίλημμα που έθεσε η Εκκλησία προς όσους βουλευτές ψήφιζαν υπέρ του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων.

Ειδικότερα η Ιερά Μητρόπολη Πειραιά αποφάσισε να διακόψει τη κοινωνία στους βουλευτές που ψήφισαν υπέρ, αλλά και να απαγορεύσει την πρόσκλησή τους σε οποιαδήποτε εκδήλωση των ενοριών, έως «τῆς ἐμπράκτου μεταμελείας των διά τῆς ἀκυρώσεως διά τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου τοῦ αἰσχίστου αὐτοῦ νομοθετήματος».

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η ψήφισις τοῦ παραπάνω νόμου ἀπό τό Ἐθνικό μας Κοινοβούλιο ἀλλοιώνει καί διαστρέφει τήν ἀνθρωπολογία καί τήν φυσιολογία τῆς Δημιουργίας Τοῦ Θεοῦ, ἀποπειρᾶται βλασφήμως νά ἀκυρώσῃ τόν θεῖο Νόμο, πού ἐκτύπως μᾶς παραδίδεται διά τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, κατ’ ἐπιταγήν τῆς «woke» ἀτζέντας καί ἀντιτίθεται μανιωδῶς στό Κανονικό πλαίσιο τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, πού διά Πνεύματος Ἁγίου ἐδόθη εἰς Αὐτήν».

Μάλιστα, σημειώνεται ότι όσοι νομοθέτησαν ως έννομο αγαθό την «ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί θεσμοθετήσαντες τήν παρά φύσιν ἀσέλγειαν, πού ἀποστερεῖ τόν ἀνθρωπο τῆς δυνατότητος θεοκοινωνίας» αποδεικνύονται «ὑπαιτίως ὡς συνεργοί τοῦ «ἀρχεκάκου ὄφεως»» και έχουν «ἐκπέσει τῆς χριστιανικῆς των ἰδιότητος».

Προς στιγμήν δεν έχει υπάρχει κάποια αντίδραση από την Αρχιεπισκοπή, ωστοσό ήταν ο ίδιος ο Ιερώνυμος που είχε ζητήσει να γίνει ονομαστική ψηφοφορία, πιθανόν για να μπορούν να στρέψουν τις αντιδράσεις των τοπικών εκκλησιαστικών κοινωνιών προς συγκεκριμένους βουλευτές.