ΙΕΝΕ: ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα να είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, παρά την μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου, σύμφωνα με τη μελέτη «Ενεργειακές Τάσεις 2023 -2024» που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ).

Παράλληλα, υπήρξε έντονη διαφοροποίηση του ηλεκτροπαραγωγικού μίγματος με ισχυρή διείσδυση των ΑΠΕ, ενώ εντός του 2024, αναμένονται περαιτέρω προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, λόγω της υπερπροσφοράς ΑΠΕ και του κορεσμού του ηλεκτρικού συστήματος.

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια ο ενεργειακός τομέας της Ελλάδας έχει επηρεαστεί σημαντικά από την ενεργειακή και υγειονομική κρίση. Στο πλαίσιο παρακολούθησης των μεταβολών του εγχώριου ενεργειακού τομέα ανά κλάδο και καύσιμο, κρίθηκε απαραίτητη, από πλευράς Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), η έκδοση δύο φορές τον χρόνο μίας σχετικά σύντομης και περιεκτικής μελέτης, η οποία θα καταγράφει και θα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες ενεργειακές εξελίξεις και θα αναδεικνύει τις κυριαρχούσες τάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η μεταβολή στις τιμές ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και πετρελαίου σε επίπεδο Ευρώπης και Ελλάδας, η μεταβολή στη συνολική ζήτηση ενέργειας, όπως και στη ζήτηση ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, θα καλύπτονται στη συγκεκριμένη μελέτη.

Παράλληλα, οι εισαγωγές και εξαγωγές, κυρίως ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, όπως και το μίγμα καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή, είναι κάποια από τα ενεργειακά μεγέθη που αναλύονται με λεπτομέρεια.

Όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης Βάσει πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρείται ότι ο μέσος όρος τιμής για την απλή αμόλυβδη φτάνει στην Ελλάδα τα €1.82/λίτρο στα μέσα Ιανουαρίου του 2024, με χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία να καταγράφουν χαμηλότερες τιμές, στα €1.80/λίτρο και στα €1.79/λίτρο αντίστοιχα.

Σε επίπεδο ΝΑ Ευρώπης, η Ελλάδα διαθέτει την υψηλότερη τιμή στην βενζίνη, όταν στην Βουλγαρία αυτή διαμορφώνεται στα €1.30/λίτρο, στη Ρουμανία στα €1.36/λίτρο και στην Κροατία στα €1.46/λίτρο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη στην ΕΕ όσον αφορά στην υψηλότερη φορολογία καυσίμου, σε ισοβαθμία με την Ιταλία και την Ολλανδία. Και στις τρεις αυτές χώρες, το 59% της τιμής του καυσίμου αφορά φόρους.

Από την πρώτη έκδοση της σειράς μελετών του ΙΕΝΕ για τις τάσεις της Ελληνικής αγοράς ενέργειας, εξήχθησαν σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα για την περίοδο 2023-2024, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:

  • Παρατηρήθηκε κατακόρυφη πτώση των τιμών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου σε Ευρώπη και Ελλάδα
  • Λιγότερο εμφανής ήταν η μείωση των τιμών αργού πετρελαίου και προϊόντων
  • Καταγράφηκε καθίζηση της συνολικής ζήτησης ενέργειας
  • Σημειώθηκε σημαντική πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και υποχώρηση της ζήτησης φυσικού αερίου
  • Υποχώρησαν οι εξαγωγές και αυξήθηκαν οι εισαγωγές ηλεκτρισμού στην Ελλάδα
  • Μειώθηκαν οι εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αλλά αυξήθηκαν οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Σιδηροκάστρου και LNG
  • Συνεχίζουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα να είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, παρά την μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου
  • Υπήρξε έντονη διαφοροποίηση του ηλεκτροπαραγωγικού μίγματος με ισχυρή διείσδυση των ΑΠΕ
  • Εντός του 2024, αναμένονται περαιτέρω προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο, λόγω της υπερπροσφοράς ΑΠΕ και του κορεσμού του ηλεκτρικού συστήματος. Επομένως, θα βρεθούν στο προσκήνιο συζητήσεις μεταξύ ΡΑΕΕΥ, ΥΠΕΝ και ΑΔΜΗΕ για το θέμα αποζημίωσης των αυτοπαραγωγών, καθότι θα αυξάνονται οι ποσότητες απορριπτόμενης ενέργειας.