Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟΝ ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΚΥΑ ΜΕ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Με επιστολή της στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδια η ΕΣΑμεΑ διαμαρτύρεται σχετικά με τον αυθαίρετο τρόπο που έχει οριστεί σε Υπουργική Απόφαση ο χαρακτηρισμός ενός ατόμου ως άτομο με αναπηρία, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της πλειονότητας των οικογενειών που έχουν άτομα με αναπηρία από τα ευεργετικά μέτρα που ισχύουν για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ΕΣΑμεΑ στην επιστολή της τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, επισημαίνει ότι έχει  γίνει αποδέκτης πολλών διαμαρτυριών οικογενειών που έχουν άτομο με αναπηρία, οι οποίοι μετά την υπουργική απόφαση δεν είναι πια δικαιούχοι λόγω της προϋπόθεσης της «ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία» που έχει συμπεριληφθεί στην προαναφερόμενη διάταξη για την ορολογία της αναπηρίας.

Η ΕΣΑμεΑ έχει επισημάνει πολλές φορές, ότι ο όρος της «ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία» είναι προσβλητικός, εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Στην επιστολή προς τον Νίκο Δένδια επισημαίνεται ότι «είναι αδύνατο να κατανοηθεί η σχέση που μπορεί να έχει η παροχή ευεργετικών μέτρων και διοικητικών διευκολύνσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη δυνατότητα των μελών τους με αναπηρία τους να εργαστούν και τον λόγο που έχει συμπεριληφθεί αυτός ο απαράδεκτος περιορισμός, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της πλειονότητας των οικογενειών που έχουν άτομα με αναπηρία από τα ευεργετικά αυτά μέτρα».

Η ΕΣΑμεΑ ζητά από Νίκο Δένδια να καταργηθεί άμεσα από την προαναφερόμενη ρύθμιση η φράση «και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία», λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε ήδη στα μέσα καλοκαιριού και υπάρχει πίεση χρόνου για τις θερινές παροχές του 2024.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) όπως γνωρίζετε, αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας. Κύρια αποστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε εκφράσουμε για ακόμη μία φορά την έντονη διαμαρτυρία μας, σχετικά με τον αυθαίρετο τρόπο που έχει οριστεί σε Υπουργική Απόφαση ο χαρακτηρισμός ενός ατόμου ως άτομο με αναπηρία, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της πλειονότητας των οικογενειών που έχουν άτομα με αναπηρία από τα ευεργετικά μέτρα που ισχύουν για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουμε δεχτεί διαμαρτυρίες από οικογένειες που έχουν άτομο με αναπηρία, οι οποίες ενώ μέχρι την ψήφιση του ΦΕΚ Β 3267/17.05.2023 ήταν δικαιούχοι των ευεργετικών μέτρων και διευκολύνσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, με την ψήφιση της ΥΑ Φ.454/11/229946 Σ.3662 δεν είναι πια δικαιούχοι, λόγω της προϋπόθεσης της «ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία» που έχει συμπεριληφθεί στην προαναφερόμενη διάταξη για την ορολογία της αναπηρίας.

Έχουμε επισημάνει πολλές φορές, ότι ο όρος της «ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία» είναι προσβλητικός, εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας και τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της κύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012) και το 2017 με το ν.4488/2017 θέσπισε τις κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις για την υλοποίησή της. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Διεθνούς Σύμβασης αναφέρεται ότι: «ως άτομα με αναπηρία ορίζονται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους»

Επιπρόσθετα, στην παρ. 6 του άρθρου 21 του αναθεωρημένου Συντάγματος της χώρας μέσω των οποίων προστατεύονται τα άτομα με αναπηρία της χώρας, αναφέρεται: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας».

Οι ανωτέρω διατάξεις προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και συνιστούν το πλαίσιο που επιτρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την οικονομική και κοινωνική προστασία και τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία. Επίσης αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη σχέση που μπορεί να έχει η παροχή ευεργετικών μέτρων και διοικητικών διευκολύνσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, με τη δυνατότητα των μελών τους με αναπηρία τους να εργαστούν και τον λόγο που έχει συμπεριληφθεί αυτός ο απαράδεκτος περιορισμός, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της πλειονότητας των οικογενειών που έχουν άτομα με αναπηρία από τα ευεργετικά αυτά μέτρα.

Κύριε Υπουργέ, Ως εκ τούτου, απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε να εξετάσετε το εν λόγω ζήτημα ΑΜΕΣΑ ώστε να καταργηθεί από την προαναφερόμενη ρύθμιση η φράση «και ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία», λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε ήδη στα μέσα καλοκαιριού και υπάρχει πίεση χρόνου για τις θερινές παροχές του 2024.

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκρισή σας στο προαναφερόμενο μείζονος σημασίας ζήτημα, ώστε να είναι πράγματι ευεργετικά τα μέτρα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν άτομο με αναπηρία στην οικογένειά τους, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τις ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας».