ΓΡΑΨΤΕ ENΑ ΑΡΘΡΟ ΓΝΩΜΗΣ ΣΤΟ VERSO

Θέλετε να προσθέσετε τη δική σας γνώμη; Μπορείτε να στείλετε στην συντακτική ομάδα το δικό σας κείμενο, έως 500 λέξεις, μαζί με κάποια βασικά στοιχεία για σας αλλά και μία φωτογραφία σας και να ενταχθείτε στους guest authors του verso.

Η πολιτική, η οικονομία, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, τα θέματα δικαιωμάτων, περιβάλλοντος και δημόσιου χώρου, τα κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα είναι οι τομείς που επικεντρώνεται ο φακός του verso.

Θα χαρούμε να λάβουμε τη δική σας συμβολή στον δημόσιο διάλογο εδώ: [email protected]

* Η συντακτική ομάδα έχει την ευθύνη επιλογής και παρουσίασης των κειμένων που λαμβάνει.