ΕΤΣΙ ΕΝΝΟΟΥΝ ΟΤΙ ΠΗΡΑΝ ΤΟ “ΜΗΝΥΜΑ” ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ: ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ “ΜΙΝΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ”

Κατά το α’ πεντάμηνο η εφορία μας «έκλεψε» σχεδόν 1,9 δισ. ευρώ από την τσέπη μας. Τα έσοδα μέχρι και τον Μάιο ήταν περί τα 20 δισ. ευρώ, προϋπολογισμένα +4% έναντι του 2023. Δηλαδή πληρώσαμε παραπάνω από το 2023 περί τα 800 εκατ. ευρώ. Πρόσθετα, όμως, εισπράχθηκε -πέραν των προϋπολογισθέντων- άλλο 1,1 δισ. ευρώ.

Και όλα αυτά, όχι λόγω βελτίωσης των οικονομικών της οικογένειας, αλλά λόγω ακρίβειας (περισσότερο ΦΠΑ, επί αγοράς λιγότερων – αλλά σε υψηλότερες τιμές- αγαθών) και μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας (φόρο μισθωτών και εταιρειών). Με την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων θα αποκαλυφθεί και φορολογικός στραγγαλισμός πολλών ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι φορολογούνται με το «αντικειμενικό» σύστημα των 10.920 ευρώ καθαρού κέρδους το 2023, συν τις προσαυξήσεις λόγω τριετιών λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι συνταξεις

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει έτοιμο το σχέδιο για νέες περικοπές στο Ασφαλιστικό ως εξής:

  • Περιορισμός όλων των συντάξεων λόγω θανάτου στο 35% της αρχικής σύνταξης του άμεσα ασφαλισμένου σε περίπτωση εργασίας ή συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος.
  • Περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης στις συντάξεις χηρείας (ποσοστό 70% ή 35% μετά την τριετία) σε περίπτωση λήψης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος.
  • Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας λάμβαναν διαφορετικό (μεγαλύτερο) ποσό, το επιπλέον θα τους παρακρατείται από τις μηνιαίες αποδοχές κατά τα επόμενα χρόνια. Κάτι που συνεπάγεται μεγάλη-τριπλή μείωση στις συντάξεις: α) περικοπή της παροχής στο 35%, β) αφαίρεση της εθνικής σύνταξης και γ) παρακράτηση των ποσών που πιστώθηκαν σαν «αχρεωστήτως» καταβληθέντων.
  • Μείωση των πλασματικών ετών που μπορεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος (σήμερα 7 έτη στον ιδιωτικό τομέα και, υπό ορισμένες συνθήκες, έως 12 στο δημόσιο). Παράλληλα, θα δίνεται η ευχέρεια μείωσης του κόστους εξαγοράς, κάτι όμως που θα οδηγεί σε μείωση της τελικής σύνταξης.
  • Περιορισμός στα επίπεδα του (πρώην) ΙΚΑ των παροχών σε χρήμα, όπως έξοδα κηδείας, αποζημίωση ασθένειας, εκτός έδρας κ.α.