«ΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ PROCTER GAMBLE ΚΑΙ UNILEVER»

Εξώδικο έστειλε η Ενωση Εργαζομένων καταναλωτών, προς την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και τον Υπουργό Ανάπτυξης, Κωνσταντίνο Σκρέκα.

Η Ενωση Εργαζομένων να ενημερωθούν οι πολίτες ποι αείναι τα προϊόντα που διαπιστώθηκε αισχροκέρδεια, αν για πόσο καιρό αλλά και αν προτίθεται να καθιερώσει ανώτατη τιμή για βασικά αγαθά.  

Εδώ το βασικό απόσπασμα από το εξώδικο: 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ όπως ανακοινώσετε δημοσίως τα προϊόντα των εταιρειών ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και «ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS AE» επί των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση του άρθρ. 54
παρ.1 Ν. 5045/2023 και επιβλήθηκε το σχετικό πρόστιμο, κατ’είδος, κωδικό προϊόντος, επωνυμία και γενικά κατά οποιοδήποτε προσδιοριστικό στοιχείο, έτσι
ώστε να προκύψει η περιγραφή της παράβασης που απαιτεί το άρθρ. 13α παρ.5 Ν. 2251/1994 και να υπάρξει ακριβής και ορθή ενημέρωση των δοκιμαζόμενων από την ακρίβεια καταναλωτών και των καταναλωτικών οργανώσεών τους.

Επίσης ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ όπως μας ενημερώσετε, με έγγραφό σας ή ακόμα και δημοσίως, για τα εξής:
i) Επί πόσο χρονικό διάστημα οι ως άνω εταιρείες παραβίασαν τη διάταξη του άρθρ. 54 παρ.1 Ν. 5045/2023;
ii) Στην απόφαση επιβολής του προστίμου, επιβλήθηκε από εσάς και η σύσταση, ως διοικητική ποινή, του άρθρ. 54 παρ. 5 Ν. 5045/2023, με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον;
iii) Προτίθεται ο Υπουργός Ανάπτυξης να εκδώσει την προβλεπόμενη στην παρ. 8 του άρθρ. 54 Ν. 5045/2023 Υπουργική Απόφαση με την οποία να καθορίζει ανώτατη τιμή πώλησης προϊόντος ή παροχής οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση, τη θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση σχολικών ειδών και γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου φυτικών ελαίων και πότε;
iv) Τα προϊόντα των ως άνω εταιρειών τα οποία ελέγχθηκαν από τις υπηρεσίες της ΔΙΜΕΑ, περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προϊόντων που οι εταιρείες αυτές τυχόν έστειλαν, ως έγγραφες δεσμεύσεις υπό την έννοια της Υ.Α. 92568/10-10-2023 «Προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επισήμανσης περί συμμετοχής στην πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής» και καθορισμός της διαδικασίας αποστολής και διαχείρισης των έγγραφων δεσμεύσεων, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων και άλλων λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 5055/2023 (Α’ 161)» και αν ναι, ποια είναι η τιμή η οποία αναφέρεται στην έγγραφη δέσμευση, δοθέντος ότι το πρόστιμο που ανακοινώσατε έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Θεωρούμε ιδιαίτερα κρίσιμο και αναγκαίο να αποσαφηνίσετε το συντομότερο τα ανωτέρω, αφού έτσι θα αποδειχθεί εμπράκτως ότι, όπως ορθότατα επισήμανε ο
Υπουργός Ανάπτυξης, «η ελληνική αγορά δεν είναι “μπάτε σκύλοι αλέστε κι αλεστικά μη δίνετε”. Θα προστατεύσουμε τους Έλληνες καταναλωτές και την ελληνική
οικογένεια και είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε αυτό”.