ΜΠΛΟΚΟ ΤΟΥ ΤΙΚΤΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Τη Δευτέρα 22/4, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε μια δεύτερη επίσημη διαδικασία κατά της TikTok βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Το σημερινό άνοιγμα είναι να αξιολογηθεί εάν η εταιρεία μπορεί να παραβίασε το DSA κατά την κυκλοφορία του TikTok Lite στη Γαλλία και την Ισπανία.

Όπως μετέδωσε η Μαρία Ψαρά για την ΕΦ.ΣΥΝ. από τις Βρυξέλλες: σύμφωνα με το DSA, οι καθορισμένες πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες υποχρεούνται να υποβάλλουν έκθεση αξιολόγησης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τον μετριασμό τυχόν δυνητικών συστημικών κινδύνων, πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε νέων λειτουργιών που είναι πιθανό να έχουν κρίσιμο αντίκτυπο στους συστημικούς τους κινδύνους.

Η Επιτροπή ανησυχεί για το «Πρόγραμμα Εργασίας και Ανταμοιβής» του TikTok Lite, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να κερδίζουν πόντους, ενώ εκτελούν ορισμένες «εργασίες» στο TikTok – όπως η παρακολούθηση βίντεο, η προτίμηση περιεχομένου, η παρακολούθηση δημιουργών, η πρόσκληση φίλων να εγγραφούν στο TikTok κ.λπ. – έχει δρομολογηθεί χωρίς προηγούμενη επιμελή αξιολόγηση των κινδύνων που συνεπάγεται, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με την εθιστική επίδραση των πλατφορμών, και χωρίς τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων μετριασμού του κινδύνου. Αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τα παιδιά, δεδομένης της υποψίας απουσίας αποτελεσματικών μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας στο TikTok.

Η έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας και ο ύποπτος εθιστικός σχεδιασμός των πλατφορμών βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση στην πρώτη επίσημη διαδικασία κατά της TikTok.