ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕ, ΤΗΝ ΩΡA ΠΟΥ ΤΟ Ε.Σ.Υ. ΑΙΜΟΡΡΑΓΕΙ

Γενναίες αυξήσεις των αποδοχών και αποζημιώσεων των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων της χώρας που θα αναδειχθούν με βάση το νέο σύστημα διοικήσεων του Δημοσίου, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση που υλοποιεί σχετική δέσμευση του πρωθυπουργού, την ώρα που οι μισθοί των υγειονομικών βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα και τα δημόσια νοσοκομεία παραπαίουν από την υποχρηματοδότηση.

Μέχρι σήμερα, οι μικτές μηνιαίες αποδοχές και αποζημιώσεις διοικητών και αναπληρωτών των νοσοκομείων ανέρχονται από 2.647,84 έως 3.524,69 ευρώ. Το ακριβές ποσό της αμοιβής συναρτάται από τον αριθμό των οργανικών κλινών της εκάστοτε ιατρικής μονάδας. Αντίστοιχα, οι μικτές μηνιαίες αποδοχές των διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών ανέρχονται σε 4.254,5 ευρώ και των υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών σε 3.524,69 ευρώ.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση οι μικτές μηνιαίες αποδοχές και αποζημιώσεις των νέων διοικητών – υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και των νέων διοικητών – αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων που θα οριστούν με βάση τα όσα προβλέπει το νέο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου διαμορφώνονται ως εξής:

Διοικητές Νοσοκομείων:

  • 5.121 ευρώ μικτά για νοσοκομεία με δυναμική μεγαλύτερη των 400 οργανικών κλινών.
  • 4.608,9 ευρώ μικτά για νοσοκομεία με δυναμική 400 ή λιγότερων οργανικών κλινών.

Αναπληρωτές διοικητές Νοσοκομείων:

  • 4.096,8 ευρώ μικτά για νοσοκομεία με δυναμική μεγαλύτερη των 400 οργανικών κλινών.
  • 3.584,7 ευρώ μικτά για νοσοκομεία με δυναμική μικρότερη 400 ή λιγότερων οργανικών κλινών.

Διοικητές Υγειονομικών Περιφερειών: 5.121 ευρώ μικτά.

Υποδιοικητές Υγειονομικών Περιφερειών: 4.608,9 ευρώ μικτά.

Σημειώνεται ότι ο νέος νόμος για την επιλογή και αξιολόγηση των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου προβλέπει και τη θέσπιση κινήτρων υπό τη μορφή οικονομικής ανταμοιβής για την επίτευξη των στόχων του κάθε φορέα, το λεγόμενο «μπόνους παραγωγικότητας», δίνοντας τη δυνατότητα στα στελέχη των διοικήσεων να διεκδικήσουν μεγαλύτερες αποδοχές πέραν των οριζόντιων αυξήσεων που περιγράφονται παραπάνω. Επισημαίνεται ότι το μπόνους παραγωγικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το 20% του ετήσιου βασικού μισθού.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να εκδοθούν δύο ενιαίες προκηρύξεις που θα αφορούν στην κάλυψη θέσεων διοίκησης των νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.